WERKINGSPRINCIPE INFRAROODVERWARMING

Het werkingsprincipe van infraroodverwarming is als volgt: Een infraroodpaneel zendt infraroodlicht uit. Dit licht is onzichtbaar voor het menselijk oog. Alle aanwezige materialen die “verlicht” worden, bestaan uit moleculen. Onder invloed van infraroodlicht gaan deze moleculen trillen/bewegen. Hierdoor warmen deze materialen op. Wij noemen dit accumulerend verwarmen. De materialen geven deze warmte vervolgens af aan de lucht. Dichtheid, kleur en soort materiaal is bepalend voor de mate van absorptie c.q. reflectie van het infraroodlicht.

 

In een infraroodpaneel wordt elektriciteit omgezet in 2 zaken. Ten eerste infraroodlicht (ook wel infraroodstraling, infraroodwarmte, infraroodfrequentie of stralingswarmte genoemd) en ten tweede convectiewarmte. Hoe groter het aandeel infraroodlicht, hoe kleiner het aandeel convectiewarmte. Convectiewarmte beschouwen we als een verlies, deze warmte gaat namelijk direct naar het plafond.

 

Dus hoe meer materialen er “verlicht” worden en hoe krachtiger de lichtbundel is, des te meer warmte er ontstaat. De kunst is dus om een infraroodpaneel zoveel mogelijk “licht” te laten geven en dit zover mogelijk te laten reiken. Dan is het rendement het hoogst.

 

Een plafondmontage heeft de voorkeur boven een wandmontage, omdat er meer materialen “verlicht” worden. Dit levert minimaal 25% meer rendement op dan een wandmontage.

VOORDELEN  FirTec+   FAR INFRARED HEATING TECHNOLOGY

 • Hoogwaardige materialen die niet degenereren, extreem lange levensduur
 • Een zeer krachtige infrarood “lichtbron”
 • Spreidingshoek infrarood 170°
 • Dekking tot 30 m²
 • goed geïsoleerde achterzijde
 • Diepere accumulatie (zie uitleg), langduriger warmte ontwikkeling
 • Méér warmte uit een verbruikte kWh t.o.v. een standaard infraroodpaneel
 • Meeste “power”per cm², daardoor klein van formaat 
 • Eenvoudig te installeren, lage installatiekosten
 • Onderhoudsvrij, geen jaarlijkse contractkosten van een installateur
 • Verplaatsbaar
 • Temperatuur per ruimte te regelen
 • gezonde 40-50% luchtvochtigheid
 • Vrijwel geen stofdeeltjes in de lucht
 • Geen schimmelvorming
 • Gelijkmatige warmteverdeling bij de vloer en bij het plafond
 • Onschadelijk voor de gezondheid, mogelijk gezondheids-bevorderend
 • Gemiddelde kostenbesparing 40% t.o.v. gasgestookte verwarming

DIRECT BELLEN